Poradnik

ŚMIERĆ BLISKIEJ NAM OSOBY

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
Doskonale rozumiemy, że śmierć bliskiej osoby jest wydarzeniem trudnym i bolesnym. Wszystkim tym, którzy przeżywają odejście kogoś bliskiego składamy nasze kondolencje. Pragniemy także podzielić się z Państwem kilkoma radami, które – jak ufamy – pomogą Państwu zorganizować pożegnanie od strony formalnej.

Zgon w szpitalu/w obecności lekarza

Sposób postępowania jest zależny od miejsca, w którym doszło do zgonu. Jeśli zgon nastąpił w szpitalu wówczas wystarczy, że wykonają Państwo telefon do naszego Centrum (jesteśmy dostępni 24h/dobę, 7 dni w tygodniu). Nasi pracownicy zaopiekują się ciałem osoby zmarłej: zostanie ono odebrane ze szpitala, przewiezione do naszej całodobowej chłodni. Następnie będą miały miejsce przygotowania osoby zmarłej do uroczystości pogrzebu.

Zgon bez obecności lekarza (np. w domu)

Inne postępowanie jest wymagane w sytuacji, gdy zgon nastąpił w miejscu, w którym nie ma stałej opieki lekarskiej (np. w domu). Konieczne wówczas jest wezwanie lekarza, który – po tym jak stwierdzi zgon – wypisuje stosowną kartę zgonu. Jest ona niezbędna do sporządzenia aktu zgonu przez Urząd Stanu Cywilnego. Równolegle z wezwaniem lekarza mogą Państwo skontaktować się z nami. Dalsze postępowanie przebiega tak jak opisane powyżej w przypadku odbierania ciała osoby zmarłej ze szpitala.

W sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że zgon jest wynikiem przestępstwa oprócz karty zgonu konieczne jest prokuratorskie zezwolenie. Aby ustalić przyczynę zgonu, ciało osoby zmarłej przewozi się do zakładu medycyny sądowej. Po zakończeniu czynności nasz zakład zaopiekuje się ciałem osoby zmarłej, zgodnie z procedurami opisanymi wcześniej.

Śmierć okołoporodowa, poronienie, martwe narodziny

Zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia (Dz. U. Nr 153, poz., 1782) z dnia 7 grudnia 2001 r. ciała płodów zmarłych przed narodzinami na skutek poronienia – niezależnie od czasu trwania ciąży lub porodu przedwczesnego, a także ciała dzieci, które odeszły na skutek śmierci okołoporodowej należy otoczyć szacunkiem. Rodzic ma prawo odebrać ciało swojego dziecka ze szpitala i zapewnić mu godny pochówek. Szpital z kolej ma obowiązek wystawienia stosownej dokumentacji, umożliwiającej Urzędowi Stanu Cywilnego wystawienie aktu narodzin dziecka z informacją, że przyszło ono na świat martwe. Gdy płeć dziecka nie jest ustalona, np. w sytuacji poronienia na wczesnym etapie ciąży, stosowna dokumentacja może być sporządzona dzięki procedurze uprawdopodobnienia płci (np. matka dziecka wskazuje, aby uznać jej zmarłe dziecko za córkę/syna). Jeżeli rodzice rezygnują z prawa do pochówku dziecka nienarodzonego lub martwo narodzonego, obowiązek ten wypełniają instytucje państwowe..

Formalności

Decydując się na skorzystanie z usług świadczonych przez naszą firmą, mogą Państwo być pewni, że zajmiemy się organizacją pochówku także od strony formalnej. Wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie: 692-234-216.

Środki finansowe na organizację pochówku

Państwo Polskie zapewnia wsparcie w organizacji pożegnania bliskich zmarłych w postaci zasiłku pogrzebowego.

Dokumenty niezbędne do zorganizowania pochówku

W Urzędzie Stanu Cywilnego powinniśmy mieć przy sobie następujące dokumenty:
– karta zgonu wystawiona przez lekarza
– dowód osobisty osoby zmarłej
– własny dowód osobisty jako dokument tożsamości osoby zajmującej się organizacją pogrzebu.

Starając się o zasiłek pogrzebowy (ZUS/KRUS) powinniśmy mieć przy sobie:
– skrócony odpis aktu zgonu (jeden z trzech otrzymanych w USC)
– dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo osoby odbierającej zasiłek z osobą zmarłą, np. skrócone odpisy aktów stanu cywilnego
– oryginały rachunków poniesionych kosztów pochówku
– w ZUS-ie otrzymuje się również stosowny druk Z-12.

Wybierając usługi świadczone przez naszą firmę, wszystkie formalności dotyczące zasiłku pogrzebowego mogą Państwo wypełnić na miejscu – w naszym biurze.

Zapraszamy